O mně

Narodila jsem se 2.4.1954 v Gottwaldově, nyní Zlíně. Měla jsem velmi šťastné dětství v široké, milující rodině čestných a pracovitých lidí. Protože jsem byla v útlém věku často nemocná, několik let jsem žila u prarodičů na vesnici.

Ve Zlíně jsem získala základní vzdělání a maturovala na Gymnasiu Lesní čtvrť. Po maturitě jsem se přihlásila na Lékařskou fakultu, ale nebyla jsem přijata. Proto jsem absolvovala pomaturitní vzdělání na Jazykové škole – němčina, ruština, francouština. Po státních zkouškách jsem byla v r. 1974 přijata na LF University Palackého v Olomouci. Promovala jsem v r. 1980. Po celou dobu středoškolského studia jsem pracovala na brigádách v dělnických a později zdravotnických pozicích.

Po ukončení studia na LF jsem se provdala za kolegu. V r. 1981 se nám narodil syn Jiří. Vzhledem k pracovnímu zatížení mne i manžela došlo k nesouladu, proto jsme se rozešli. 5 měsíců po rozvodu bývalý manžel tragicky zahynul (negativní zkušenost se soudnictvím). Moje záliby jsou lyžování, cyklistika, turistika (včetně vysokohorské), plavání, literatura, hudba a především rodina – maminka, syn, jeho partnerka a vnuk.

Lékařskou praxi jsem měla na dětském oddělení tehdejší Vítkovické nemocnice. Po atestaci jsem nastoupila na dětské neurologické oddělení (tehdejší Krajské nemocnice v Zábřehu) v pozici sekundáře a později ordináře. V r. 1995 jsem si založila soukromou praxi. Po odchodu zdravotní sestry jsem nemohla najít náhradu. Řešila jsem problém co s pacienty, které mám v ordinaci, které nemám komu předat. Vzhledem k situaci v ambulantní sféře dětské neurologie jsem přijala nabídku Hornické polikliniky a od 1.10.2020 nastupuji na ambulanci.

V průběhu let jsem se setkala s velkým množstvím lidí různého vzdělání, pracovního zařazení i sociální úrovně. Vím, co znamená práce rukama, v konečném důsledku vytváří hodnoty a bez ní nemůže společnost existovat. Poznala jsem, co je to být matka samoživitelka (od 10 let jsem syna vychovávala sama). Poznalal jsem, co je to být na sociálních dávkách (v letech 1995-97 při budování soukromé praxe). Nejen z tisku a odborné literatury, ale hlavně z lékařské praxe mám konkretní informace o fungování tzv.inkluze. Vím, jak velké jsou problémy ve zdravotnictví – 12 let jsem byla v představenstvu OS České lékařské komory a pravidelně jsem se zúčastňovala sněmů. Vnímám problémy osamělých seniorů (mám 88 letou matku a 95 letou bývalou tchýni), o kterou se se sestrou a bývalou švagrovou staráme.


Proč jsem přijala nabídku kandidovat do Senátu ČR za SPD?

Souhlasím s programem hnutí.

V rámci kompetencí v senátorské funkci pak podpořit vše rozumné ve prospěch všech občanů.

Nemám problém s kompromisem pokud nebude jiná cesta.


Moje priority

Zdravotnictví – zejména v Moravskoslezském kraji.

Školství – duální vzdělávání, omezení inkluze do rozumné míry.

Sociální služby – dávky pouze potřebným.

Podpora rodin s dětmi.

Péče o seniory.

Podpora vlastenectví.

Slušnost není slabost. Úsměv a laskavé chování nic nestojí. Bez práce nejsou koláče.

Program

Dostupnost zdravotní péče